Knivholt Skovrejsning

Støt Knivholt skovrejsning og hjælp os med at bevare naturen i Frederikshavn.

Ny skov ved Knivholt hovedgård i Frederikshavn Kommune

Naturen er under pres i Danmark. Cirka en femtedel af Danmarks 32.000 dyre- og plantearter er truede på grund af mangel på egnede levesteder. Danmark har underskrevet biodiversitets-konventionen og målet om at standse tabet af biodiversitet. Herudover har vi forpligtiget os via FN´s Verdensmål, til at beskytte, genoprette og støtte bæredygtig brug af vores økosystemer, som bæredygtig skovdrift og sikring af biodiversitet.

At naturen mangler plads kan der gøres noget ved. Skove er Danmarks oprindelige naturtype og hjemsted for størstedelen af vores biodiversitet. Derfor vil Knivholt Hovedgaard i samarbejde med FIK den kommende tid rejse endnu mere skov. Helt præcist 6 hektar ny skov, som øger skovareal i kommunen og skaber bedre rammer for det ude- og friluftsliv, som mange har fået øjnene op for under CORONA-perioden.

De nye skove skal være folkeskove, og vi vil derfor gerne have din hjælp til at være med til at rejse skovene. Vi kan nemlig ikke gøre det helt alene. Gennem et samarbejde med Knivholt hovedgård og Frederikshavn Ishockey klub´s Støtteforening, er der mulighed for at give et bidrag til skovrejsningen og dermed realisere folkeskovene hurtigere og til sidst også en mulighed for at være med til selve plantningen, som vi håber kan starte i april 2021.

En af de nye skove vil komme til at ligge på Knivholt. Her vil skoven blive anlagt således, at der er lagt hovedvægt på:

Biodiversitet
Med skovene ønsker vi at være med til at standse tilbagegangen af biodiversitet. Urørt skov er det mest effektive virkemiddel, når det gælder beskyttelsen af biodiversiteten og standse tilbagegangen af samme.  Anbefalingerne for at standse tilbagegangen i biodiversitet (KU) er at udlægge 13 procent af Danmarks skovareal til urørt skov. Frederikshavn Kommune ønsker ikke kun at standse tilbagegangen af biodiversitet, men vil også øge den, så 20 procent at de nye skove bliver arealer med urørt skov, hvor skovene kan udvikle sig frit på naturens præmisser. Med kommunens øvrige urørte skov kan vi dermed leve op til verdensmålene og biodiversitetskonventionen.

Styrke klimaindsatsen
FN’s verdensmål handler ikke kun om biodiversitet. Verdensmål nummer 13 handler om klima. Her er skovene en vigtig bidragyder til at nedbringe mængden af CO2 i atmosfæren. Træ binder og lagrer som bekendt CO2 gennem deres opvækst via fotosyntesen. Anvendes træet efterfølgende til tømmer, indlejres den lagrede CO2 så at sige i byggeri. Træ virker derudover som erstatning for de mere forurenende byggematerialer som beton og stål, og kan derfor reducere CO2-udslippet i atmosfæren ca. 2 ton CO2 per kubikmeter træ der produceres.

Efterspørgslen på træ globalt vokser også stærkt. Danmark er nettoimportør af træ og vi dækker ikke vores eget behov. Ved at producere træet i Danmark under bæredygtige forhold, undgår man samtidigt rovdrift på naturskove i troperne og den forurenende transport.

Skabe bedre rekreative muligheder
Skovene er danskernes foretrukne udflugtsmål, når det gælder friluftsliv. CORONA-perioden har understreget dette.  Vi vil derfor sikre en let adgang til de nye og skabe en attraktiv og spændende infrastruktur i skovene, der leverer mangfoldige friluftstilbud til brugerne. Vi vil skabe bedre muligheder for friluftsliv i nye oplevelsesrige skove.

Skove skaber også livskvalitet. Skovene kan være med til at øge den fysiske aktivitet og dermed forebygge livsstilsrelaterede sygdomme som diabetes, fedme og stress. Så flere og mere tilgængelige nærrekreative skove vil kunne tilføre nye grønne oaser med mulighed for at opleve, løb, gåture, cykling og fred og ro, og i sidste ende gøre kommunen til et attraktivt sted at bo.

Vores Sponsorere